Terug naar Homepage

VERANTWOORD SPEELGOED - SPEELGOED OP MAAT

Productoverzicht
Waar vindt
u ons?
Nieuwsbrief
Leeftijdsgroepen
& Speelgoedtips
Sitemap

 

HET SPEL VAN GEHANDICAPTE KINDEREN

Vorige Pagina Vorige Pagina    

Ter vervollediging menen wij ook aandacht te moeten besteden aan de specifieke eisen gesteld aan het spel van gehandicapte kinderen.

In de begeleiding van het gehandicapte kind dienen vooral centraal te staan:

 • Het scheppen en stimuleren van communicatiemogelijkheden in brede zin.
 • De training en stimulering van een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Door deze twee doelstellingen als uitgangspunt te hanteren, kunnen, binnen de mogelijkheden van het kind, nieuwe ontwikkelingselementen naar voor komen. Men moet goed rekening houden dat het totale ontwikkelingsproces bij het gehandicapte kind veel geleidelijker verloopt dan bij het niet gehandicapte. Bovendien heeft het een veel grotere behoefte aan stimulansen en begeleiding om deze processen op gang te brengen en de verschillende fasen ervan harmonisch te laten verlopen.

Speelgoedtips

Speelgoed en materiaal moeten:

 • degelijk zijn
 • op verschillende manieren gebruikt kunnen worden
 • veilig zijn
 • esthetisch verantwoord zijn
 • niet teveel spelmateriaal aanbieden
 • tijd en rust geven om het materiaal functioneel te gebruiken
 • eenvoudig te hanteren om de spelvaardigheden te ontwikkelen
 • de noodzaak van een spelpartner die hem uitlegt wat er mee kan gespeeld worden en helpt indien nodig
 • bij de keuze van speelgoed dient men rekening te houden met de specifieke handicap van het kind. Daarom dient veel speelgoed dat men in de handel vindt vereenvoudigd en aangepast te worden aan de handicap.
Vorige Pagina Vorige Pagina    

Schrijf ons op
info@verantwoordspeelgoed.be

 

Kortrijksesteenweg 280
BE-9000 Gent

Tel. +32 09 221.34.08
Fax.+32 09 220.67.22

Cachet Web Design